Tàu biển

 • Xử lý nước.
  • Hóa chất xử lý nước nồi hơi.
  • Hóa chất xử lý nước làm mát máy móc.
  • Hóa chất xử lý nước chưng cất.
  • Bộ hóa nghiệm thử mẫu nước.
 • Hóa chất tẩy rửa.
  • Hóa chất bảo dưỡng và tẩy rửa.
  • Sản phẩm chuyên dụng.
  • Sản phẩm chống ô nhiễm.
  • Hóa chất tẩy rửa két chứa.
 • Xử lý nhiên liệu.
 • Phụ gia xử lý nhiên liệu.
 • Dụng cụ lấy mẫu nhiên liệu và hóa nghiệm trên tàu.
 • Chương trình phân tích dầu nhiên liệu và dầu nhờn.
 • An toàn.
  • Phòng cháy chữa cháy, sản phẩn cứu hộ cứu nạn.