Điện tử

 • Chất trợ hàn.
 • Chất tẩy chất trợ hàn
 • Hợp chất có điểm nóng chảy thấp.
 • Chất phủ bảng mạch.
 • Keo nhựa Epoxy.
 • Dầu bôi trơn.
 • Chất kiểm soát nhiệt.
 • Chất tẩy rửa.
 • Dung môi tẩy rửa.
 • Chất phủ PU.
 • Chất vệ sinh H202.
 • Máy rửa bo mạch, linh kiện điện tử

Nhà cung cấp:

MB Tech:

www.mbtech.cleaning

Electrolube:

https://electrolube.com/

Interflux:

https://interflux.com/

https://lmpa.interflux.com/en/low-melting-point-alloys