Thực phẩm

 • Enzyme cho sản xuất bột mì, sản xuất bánh và phụ gia làm bánh.
 • Enzyme thuỷ phân cho sản xuất bột cá, dầu cá.
 • Hỗn hợp chất tạo cấu trúc và chất nhũ hóa.
 • Ascorbic acid (Vitamin C).
 • Chất tạo cấu trúc: Alginates, Carrageenan, Pectin, Xanthan gum, Konjac gum.
 • Lecithins.
 • Lactic acid, Sodium lactate, Potassium lactate, Calcium lactate pentahydrate.
 • Đường maltodextrin.
 • Polyvinyl Polyphenol.
 • Hỗn hợp chất tạo cấu trúc và chất nhũ hóa.
 • Chất chống mốc (calcium oxide từ vỏ sò).
 • Gluten lúa mì.
 • Bột cacao.
 • Bột trứng.
 • Tinh bột và sản phẩm từ tinh bột.
 • Citric acid monohydrate, citric acid anhydrous, malic acid.
 • Chất nhũ hóa.
 • Enzyme cho sản xuất cho trái cây đóng hộp, nước trái cây & cafe