Thực phẩm tiện dụng

  • Các loại tinh bột.
  • Lecithin – chất nhũ hóa.
  • Các chất tạo đặc, làm dày.
  • Hệ chất ổn định.