Bánh ngọt & sản xuất bột mì

  • Enzyme các loại.
  • Ascorbic acid (Vitamin C).
  • Chất chống mốc (calcium oxide từ vỏ sò).
  • Gluten lúa mì.
  • Hỗn hợp chất nhũ hóa.
  • Bột ca cao.
  • Bột trứng.