Bánh kẹo

  • Lecithin – chất nhũ hóa.
  • Tinh bột.
  • Bột trứng.
  • Hệ các chất phụ gia TP.
  • Các chất tạo đặc, làm dầy.
  • Bột cacao.
  • Pectin.