Các sản phẩm sữa và nước giải khát

 • Alginates.
 • Carrageenan.
 • Pectin.
 • Xanthan gum.
 • Konjac gum.
 • Lecithin – chất nhũ hóa.
 • Lactic acid.
 • Citric acid monohydrate, citric acid anhydrous.
 • Malic acid.
 • Bột cacao.
 • Ascobic acid (Vitamin C).
 • Đường maltodextrin.
 • Hệ các chất phụ gia.