Gốm sứ và Gạch men

  • Nguyên liệu cao lanh, đất sét, Silica, thạch anh.
  • Chống thấm nước.
  • Bột màu oxit sắt