Bao bì mềm

  • Phụ gia hỗ trợ gia công.
  • Phụ gia chống dính.
  • Phụ gia tăng trơn.
  • Phụ gia chống rỉ sét.
  • Phụ gia chống đọng sương.
  • Phụ gia chống tĩnh điện.
  • Hạt màu đen.
  • Hạt màu trắng.
  • Chất tẩy trục.