Dây cáp điện

  • Silan.
  • Chất xúc tác.
  • DCP.
  • Chất chống oxi hóa.
  • Phụ gia ức chế kim loại.
  • Hạt màu chuyên dụng.
  • Sterate kim loại.
  • Chất vệ sinh trục vít đùn.