Chất tẩy trục

Cung cấp đủ các loại chất vệ sinh trục vít phù hợp cho mọi loại nhựa và mọi ứng dụng trong ngành nhựa.