Mực in

 • Phụ gia phân tán.
 • Phụ gia tăng trơn trượt.
 • Phụ gia láng mặt.
 • Phụ gia thấm ướt.
 • Phụ gia phá bọt.
 • Sáp (sáp nhũ tương, sáp phân tán kích thước micro, sáp phân tán, sáp bột kích thước micro).
 • Bột than đen.
 • Bột màu vô cơ.
 • Bột màu hữu cơ (dạng vảy, dạng kem).
 • Nhựa dùng cho mực (PU, Acrylic).
 • Chất chống oxy hóa.