Sơn gỗ

  • Nhựa acrylic polyol.
  • Sáp nhũ tương, phụ gia phân tán, phụ gia tăng trơn trượt, phụ gia làm mờ, phụ gia tạo dòng chảy.
  • Bột kẽm stearate.
  • Bột than đen.
  • Bột độn chức năng: bột silica, bột nepeline synite, bột tràng thạch.