Sơn công nghiệp và tàu biển

 • Nhựa epoxy.
 • Nhựa acrylic polyol.
 • Tackifier rosin ester.
 • Bột màu hữu cơ và bột màu vô cơ.
 • Oxit sắt.
 • Bột Zinc Dust, Bột Kẽm Oxit.
 • Phụ gia láng mặt.
 • Phụ gia phân tán.
 • Phụ gia phá bọt.
 • Phụ gia tăng trắng và chất chống oxy hóa.
 • Bột độn chức năng: bột silica, bột tràng thạch, bột cao lanh, bột barite.